18 Oktober 2010

MORFOLOGI

PERKATAAN

1. Unit tatabahasa terkecil
2. Boleh dipecahkan kepada unit-unit makna yang lebih kecil
3. Boleh berbentuk perkataan tunggal dalam Bahasa Melayu

GOLONGAN KATA NAMA

1. Kata Nama Am
2. Kata Nama Khas
3. Kata Ganti Nama

PROSES PEMBENTUKAN KATA

1. Pengimbuhan
2. Penggandaan
3. Pemajmukan

PENGGANDAAN SEPARA

1. Lelaki
2. Jejari
3. Bunga-bungaan
4. Sayur-sayuran

APITAN KATA NAMA

1. beruntung = keberuntungan
2. usahawan = keusahawanan
3. perhati = pemerhatian

KATA KERJA TAK TRANSITIF

1. negara sedang berkembang
2. kakak menangis
3. abang mandi

KATA KETERANGAN WAKTU

1. sejak
2. semenjak
3. sementara
4. setelah
5. seketika

KATA BANTU

1. membantu frasa adjektif
2. menerangkan ragam perbuatan
3. menimbulkan makna tambahan

FUNGSI KATA SENDI NAMA "DEMI"

1. menjadi unsur penegas
2. membawa maksud tujuan
3. menunjukkan maksud urutan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...