18 Oktober 2010

KONSEP KATA

KATA

1. Unit bahasa terkecil
2. Mengandungi makna yang lengkap
3. Boleh berdiri sendiri dalam ayat
4. Dibentuk daripada kata akar atau kata dasar tertentu

KATA AKAR

1. Terdiri daripada satu morfem bebas
2. Belum diberi sebarang imbuhan
3. Dianggap inti sesuatu kata

CONTOH KATA AKAR

1. Morfem bebas ikhlas pada kata kejujuran
2. Morfem bebas jujur pada kata kejujuran
3. Morfem bebas tenang pada kata ketenangan
4. Morfem bebas kecil pada kata mengecilkan
5. Morfem bebas habis pada kata dihabiskan

KATA DASAR

1. Kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata

KATA AKAR BOLEH TERDIRI DARIPADA

1. akar kata
2. kata akar
3. kata terbitan
4. kata majmuk
5. kata ganda
6. frasa tertentu

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...