18 Oktober 2010

FONOLOGI

ARTIKULATOR

1. Hujung lidah
2. Lelangit lembut
3. Bibir
4. Pita suara
5. Tulang rahang

ARTIKULASI

1. Gusi atas
2. Gusi bawah
3. Lelangit keras
4. Gigi atas

BUNYI VOKAL

1. Semua bunyi vokal ialah bunyi bersuara
2. Bunyi vokal depan dihasilkan dengan menghamparkan bibir

KONSONAN SENGAUAN

1. Sekatan dibuat di dalam rongga mulut
2. Lelangit lembut tidak menutup rongga hidung
3. Arus udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung

KONSONAN SENGAUAN LELANGIT LEMBUT [ng]

1. mengaduh
2. mengenali
3. mengadah
4. menguli
5. mengilai

PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIFTONG

1. sepoi
2. pulau
3. haiwan
4. hairan
5. meterai
6. aurat
PERKATAAN YANG MENGANDUNGI VOKAL RANGKAP
1. paut
2. maaf
3. baik
4. daun

PERBEZAAN DIFTONG DAN VOKAL RANGKAP

1. Diftong mesti dalam satu suku kata
2. Contoh : au + rat = aurat
3. Diftong /au/ berada dalam satu suku kata

3. Vokal rangkap terpisah dari satu suku kata
4. Contoh : ba + ik = baik
5. Vokal /a/ dan vokal /i/ terpisah
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...