29 Oktober 2012

KESALAHAN SINTAKSIS SEMASA MENULIS KARANGAN


Yang Salah

Tetapi
Malahan
Maka
Oleh kerana itu
Selain daripada itu
Justeru
Justeru itu
Hal ini kerana

Kita sering mendapati calon-calon yang mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu selalu menggunakan kata atau frasa di atas memulakan ayat semasa menulis karangan. Anda harus tahu bahawa penyemakan karangan di peringkat STPM amat menekankan aspek sintaksis. Oleh sebab itu, penggunaan kata atau frasa yang disenaraikan di atas semasa menulis karangan merupakan kesalahan sintaksis.

Yang betul

Tetapi sepatutnya Akan tetapi
Oleh kerana itu sepatutnya Oleh sebab itu
Selain daripada itu sepatutnya Selain itu
Hal ini kerana sepatutnya Hal ini demikian kerana

Kata-kata di bawah pula hanya berfungsi sebagai kata hubung dalam ayat bukannya sebagai penanda wacana

… justeru …
Bukan sahaja … malahan
…, maka …

Calon harus ingat bahawa kesilapan penulisan dari aspek sintaksis yang terlalu banyak akan menjejaskan markah bahasa. Oleh sebab itu, berhati-hatilah semasa menulis karangan. Kita sering mendapati pelajar sangat gemar menggunakan "Hal ini kerana" dan "Justeru itu" semasa menulis. Kedua-duanya merupakan kesalahan sintaksis. Tabiat ini haruslah dihentikan.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...