03 September 2011

ISU PENDIDIKAN : BELAJAR DI UNIVERSITI MAMPU MEMBUKA MINDA LEBIH TERBUKA DAN KRITIS

Oleh Mohd Azizuddin Mohd Sani


Bulan September  ini bukan saja menyaksikan seluruh umat Islam menyambut Aidilfitri dan rakyat Malaysia umumnya menyambut Hari Malaysia, malah ia juga hari penting kepada pelajar baru untuk mendaftar di universiti masing-masing. Buat kali pertamanya di Malaysia, pendaftaran kemasukan pelajar dimulakan pada September, berbanding pada Jun atau Julai seperti sebelumnya. Kementerian Pengajian Tinggi berhasrat menyamatarakan pendaftaran pelajar di Malaysia dengan sesi kemasukan di negara lain seperti di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Yang pasti, pelajar yang mula mendaftar akan menempuh cabaran baru dalam kehidupan kampus, terutama menimba pelbagai cabang ilmu. Sebagai pelajar baru, saat memasuki universiti adalah yang ditunggu-tunggu. Di universitilah tempat transformasi atau anjakan paradigma bagi pelajar berlaku kerana mereka akan terdedah dengan suasana pembelajaran dan ilmu pengetahuan tinggi yang belum pernah mereka rasai sebelum ini seperti ketika di bangku sekolah.  Oleh itu, persediaan awal adalah penting bagi setiap pelajar baru bagi menghadapi cabaran ilmu dan kehidupan ketika di alam universiti kelak.

Sebagai persediaan, suka dijelaskan di sini bahawa di universiti pelajar akan didedahkan dan juga terdedah kepada beberapa perkara.  Pertama, matlamat pelajar memasuki universiti perlu jelas. Ada ramai pelajar baru yang kecewa kerana tidak mendapat kursus diingini dan dihasratkan oleh ibu bapa dan keluarga. Matlamat universiti bukan hanya membentuk graduan yang berkemahiran di dalam sesuatu ilmu pengetahuan yang seterusnya boleh dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Malah universiti juga bermatlamat melahirkan pelajar dan graduan yang berminda terbuka dan kritis. Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin pernah menjelaskan bahawa kualiti pelajar dan graduan yang ingin dibentuk ialah berdasarkan ukuran 4C iaitu Critical Thinking and Problem Solving (Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah), Effective Communication (Komunikasi yang efektif), Collaboration and Team Building (Kolaborasi dan Gerak Kerja Berkumpulan) dan Creativity and Innovation (Kreativiti dan Inovasi). Belajar ilmu fizik tidak semestinya menjadi seseorang itu ahli fizik.

Begitu juga belajar ilmu politik, tidak semestinya seseorang itu menjadi ahli politik. Jadi pelajar yang tidak mendapat kursus diingini tidaklah perlu risau dan kecewa kerana kecemerlangan di universiti akan dapat menjadikan mereka matang dan terbuka serta dapat bersedia memasuki alam pekerjaan pilihan mereka nanti.  Kedua, pelajar harus berniat untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dan tiada tempat yang terbaik untuk melakukannya selain di universiti. Di sekolah, sistem persekolahan tidak menyediakan ruang untuk murid menyoal ilmu yang dipelajari daripada buku teks dan guru yang dipertanggungjawab menyampaikan ilmu berkenaan. Ini menjadikan pelajar lebih mengejar gred dan berorientasikan peperiksaan. Di universiti, pelajar akan didedahkan dengan pelbagai ilmu pengetahuan malah tiada buku teks yang dikhususkan pada sesuatu kursus.  Sistem pembelajaran di universiti banyak dilaksanakan di dalam bahasa Inggeris dan kehadiran ramai pensyarah dan pelajar asing dari serata dunia akan membantu pelajar kita terdedah kepada interaksi serta pembelajaran dan pengajaran yang global sifatnya.

Malah menerusi interaksi itu juga, bahasa kebangsaan iaitu Bahasa Melayu dapat dipelajari secara meluas oleh warga kampus khususnya oleh pensyarah dan pelajar asing tadi.  Ketiga, pelajar baru juga perlulah berazam dan beriltizam untuk aktif dan beridealisme. Melalui Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2008, kerajaan juga lebih terbuka dan menyediakan platform kepada pelajar untuk bergiat secara aktif di dalam bukan saja pembelajaran malah melalui kegiatan berpersatuan. Khaled menjelaskan bahawa pelajar dibenarkan bersuara dalam hal berkaitan akademik dan dibenarkan memberi pendapat dalam seminar dan simposium dengan syarat majlis tidak dianjurkan atau diberi peruntukan kewangan oleh parti politik, pertubuhan menyalahi undang-undang serta pertubuhan, badan atau kumpulan yang dikenal pasti oleh menteri sebagai tidak sesuai.  Universiti Sains Malaysia membuka jalan dengan memperkenalkan projek rintis Parlimen Pelajar dan universiti awam yang lain juga digalakkan supaya mengikuti jejak langkah yang sama. Ia bersesuaian dengan matlamat kerajaan bagi melahirkan modal insan atau graduan yang berkualiti.  

Akhir sekali, pelajar juga perlu mengambil kesempatan dalam mewujudkan budaya keintelektualan di universiti. Budaya keintelektualan tidak akan dapat dibentuk tanpa kehadiran dan pembabitan pelajar yang merencanakannya. Wacana ilmu perlulah dimanfaatkan pelajar. Malah mereka juga boleh menjadi juara kepada wacana ilmu ini.  Pemikiran yang analitikal dan kritis amat diperlukan untuk menjadikan universiti tempatan setanding universiti ternama dunia. Oleh itu, peranan pelajar sangat penting dalam merencanakan kelangsungan budaya keintelektualan dan kecemerlangan universiti.

Penulis ialah Karyawan Tamu Kementerian Pengajian Tinggi

SUMBER
BERITA HARIAN
3 SEPTEMBER 2011
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...