05 Oktober 2010

PERIBAHASA MELAYU MENGGUNAKAN PERKATAAN "GARAM"

PERIBAHASA 1
Banyak makan garam
MAKSUD
Banyak pengalaman

PERIBAHASA 2
Garam dikulum tidak hancur
MAKSUD
Seseorang yang pintar menyimpan rahsia

PERIBAHASA 3
Garam jatuh di air
MAKSUD
Mudah mengingati atau mamahami (ajaran, nasihat)

PERIBAHASA 4
Garam tumpah, apakah tempatnya
MAKSUD
Kematian orang miskin atau hina tidak dihiraukan

PERIBAHASA 5
Dicecah orang bagai garam
MAKSUD
Perempuan yang tidak kekal lama bersuami, lalu bercerai

PERIBAHASA 6
Membuang garam ke laut
MAKSUD
Pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah

PERIBAHASA 7
Sebagai garam dengan asam
MAKSUD
Sudah padan benar (sangat serasi)

PERIBAHASA 8
Sayang garam sececah, busuk kerbau seekor
MAKSUD
Takut rugi sedikit, akhirnya mendapat kerugian yang banyak

PERIBAHASA 9
Sudah seasam segaramnya
MAKSUD
Tiada bercela

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...