16 Oktober 2010

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK

KATA MAJMUK MENERIMA IMBUHAN AWALAN

1. campur aduk = bercampur aduk
2. litar selari = berlitar selari
3. ambil alih = mengambil alih
4. temu bual = ditemu bual

KATA MAJMUK MENERIMA IMBUHAN APITAN

1. daya serap = daya serapan

KATA MAJMUK MENERIMA IMBUHAN APITAN

1. campur aduk = mencampuradukkan
2. daya serap = kedayaserapan
3. garis pusat = menggarispusatkan
4. satu padu = menyatupadukan
5. urus niaga = diurusniagakan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...