16 Oktober 2010

KATA MAJMUK MANTAP

CIRI-CIRI

1. Sudah mantap sebagai satu perkataan yang utuh
2. Bentuk kata kata majmuk mantap terdiri daripada dua kata dasar
3. Kata majmuk mantap dieja sebagai satu perkataan

SENARAI KATA MAJMUK MANTAP

01. antarabangsa
02. beritahu
03. bumiputera
04. jawatankuasa
05. kakitangan
06. kerjasama
07. olahraga
08. matahari
09. setiausaha
10. sukarela
11. suruhanjaya
12. tandatangan
13. tanggungjawab
14. warganegara
15. pesuruhjaya

KITA SELALU KELIRU

PERKATAAN LAIN YANG TERGOLONG DALAM KATA TERTENTU YANG LAZIMNYA DIEJA SECARA BERCANTUM

KATA NAMA

1. peribadi
2. peribahasa
3. haribulan
4. dinihari
5. perikemanusiaan

KATA ADJEKTIF

1. sukacita
2. dukacita

KATA SENDI NAMA

1. kepada
2. daripada

KATA HUBUNG

1. apabila
2. manakala
3. padahal
4. darihal
5. barangkali
6. kadangkala
7. apakala
8. walhal

KATA TANYA

1. bagaimana
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...