04 Oktober 2010

MORFEM

DEFINISI
Morfem ialah unit tatabahasa yang terkecil yang mempunyai fungsi nahu.

JENIS-JENIS MORFEM

1. Morfem Terikat

= Morfem yang tidak boleh berdiri sendiri
= Mesti hadir bersama morfem lain
= Semua imbuhan ialah morfem terikat
= Contoh : ber- (berjalan), ke-...-an (kedudukan)
= Terdapat juga morfem bebas yang bukan imbuhan iaitu kata akar
= kata "tapa" hanya bermakna apabila ditambah dengan morfem "ber-" = bertapa

2. Morfem Bebas

= Mempunyai makna yang lengkap
= Boleh berdiri sendiri
= duduk, jalan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...