04 Oktober 2010

KLAUSA

DEFINISI

Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat

JENIS-JENIS KLAUSA

1. Klausa Bebas

= klausa yang dapat berdiri sendiri
= merupakan satu ayat yang sempurna
= disebut klausa utama atau klausa induk
= sama statusnya dengan ayat tunggal

2. Klausa Terikat

= klausa yang tidak dapat berdiri sendiri
= tidak boleh menjadi ayat yang lengkap
= bergantung kepada klausa utama

CONTOH

Ibu dihantar ke hospital kerana sakit kaki.

KLAUSA BEBAS = Ibu dihantar ke hospital

KLAUSA TERIKAT = kerana sakit kaki

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...