02 Oktober 2010

ISU WANITA : SUMBANGAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA


Kira-kira 11 juta daripada 13.9 juta penduduk wanita di negara ini menjadi penyumbang utama dalam sektor pekerjaan dengan 45.5 peratus daripadanya terlibat dalam bidang profesional. Sehubungan dengan itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil mahu kerajaan sentiasa membantu golongan berkenaan melalui polisi dan program kesamarataan gender. Menurut Laporan Pembangunan Manusia Asia Pasifik 2010 (UNDP) berkaitan gender menunjukkan pertumbuhan negara kasar mampu meningkat daripada dua peratus kepada empat peratus setiap tahun jika kadar penyertaan wanita dalam pekerjaan meningkat daripada 47 peratus kepada 70 peratus.
 
Kerajaan sedar tentang kepentingan pembabitan wanita dalam industri pekerjaan. Walau bagaimanapun disebabkan perbezaan gender, wanita sering dikaitkan dengan kerja-kerja rumahtangga dan kebajikan, sedangkan lelaki juga perlu memainkan peranan dalam menjaga rumahtangga dan komuniti. Pada 2003, dianggarkan kerja-kerja yang tidak dibayar yang dilakukan oleh wanita bernilai RM75.6 bilion setahun mampu memberi sumbangan dan kesejahteraan kepada negara. Melihat kepada perspektif ini, sumbangan wanita kepada negara tidak boleh dinafikan dan seharusnya diberi penghargaan.

Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...