11 September 2012

ISU PENDIDIKAN : PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025Sebanyak 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah:

ANJAKAN 1
Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

ANJAKAN 2
Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.

ANJAKAN 3
Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.

ANJAKAN 4
Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.

ANJAKAN 5
Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.

ANJAKAN 6
Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.

ANJAKAN 7
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.

ANJAKAN 8
Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.

ANJAKAN 9
Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.

ANJAKAN 10
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

ANJAKAN 11
Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.

No comments:

Related Posts with Thumbnails