13 Januari 2011

ISU ICT : PENEMBUSAN JALUR LEBAR MALAYSIA MENCECAH 55.6 PERATUS


Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, kadar penembusan jalur lebar Malaysia yang kini mencecah 55.6 peratus, selepas melepasi sasaran asal 50 peratus, tidak menjamin pertumbuhan ekonomi Malaysia dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Perdana Menteri berkata kemajuan infrastruktur komunikasi itu perlu diikuti dengan aplikasi sebenar dan konkrit yang akan meningkatkan pengeluaran produktiviti. Cara-cara baharu penyediaan aplikasi dan perkhidmatan perlu diterokai dan dirintis di seluruh sektor ekonomi. Model Baru ekonomi (MBE) yang ditambah dengan penambahbaikan yang berterusan di dalam infrastruktur komunikasi dan ICT bermatlamat mengubah ekonomi Malaysia menjadi yang berpendapatan tinggi dan pertumbuhan kualiti untuk tempoh satu dekad akan datang dengan pengetahuan dan inovasi sebagai elemen utamanya.  Rancangan Malaysia Ke-sepuluh (RMK10), jelas memaparkan peranan utama ICT sebagai asas kepada usaha negara untuk melonjak ke hadapan ke dalam ekonomi berpendapatan tinggi. Kemajuan besar di dalam rancangan itu akan menyaksikan ICT mengembang, kerana ia mencakupi keseluruhan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. 

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...