08 November 2010

STPM 2007 SIRI 2

KONSONAN YANG DIHASILKAN DENGAN GETARAN PITA SUARA

01. [ d ]
02. [ g ]
03. [ b ]

LETUSAN LELANGIT KERAS BERSUARA [ j ]

01. Depan lidah dirapatkan pada lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan.
02. Udara dilepaskan secara pelahan-lahan
03. Pita suara bergetar

BUNYI DIFTONG

01. Dihasilkan dalam satu nafas
02. Dalam tulisan, bunyi diftong dilambangkan oleh dua huruf vokal.

PERKATAAN GUGUS KONSONAN

01. Plastik
02. Struktur
03. Kompleks

ISTILAH DENGAN TAKRIF

01. Morfologi = Ilmu yang mengkaji perkataan dan pembentukannya.
02. Semantik = Ilmu yang mengkaji makna
03. Sintaksis = Ilmu yang mengkaji aspek yang berkaitan dengan ayat.
04. Fonologi = Ilmu yang mengkaji bunyi bahasa

AKHIRAN DARIPADA BAHASA SANSKRIT

01. biduanita
02. seniwati
03. sukarelawan
04. seniman

AWALAN DARIPADA BAHASA SANSKRIT

01. mahasiswa
02. tatasusila
03. prakata
04. swasta
05. tunakarya
06. ekabahasa
07. dwifungsi
08. tribulan
09. pancaindera

PERKATAAN YANG MENGALAMI PELEBURAN FONEM

01. mengecil = peleburan fonem /k/
02. mengeras = peleburan fonem /k/

PERKATAAN YANG TIDAK MENGALAMI PELEBURAN FONEM

01. mengecat
02. mengutus
03. mengumpan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...