06 Oktober 2010

KATA KERJA TRANSITIF


PENDEFINISIAN
Kata kerja yang memerlukan objek selepas kata kerja

JENIS-JENIS

Terbahagi kepada dua :

1. Kata kerja transitif aktif.
2. Kata kerja transitif pasif

KATA KERJA TRANSITIF AKTIF

1. Kata kerja yang menerima awalan meN
2. dengan atau tanpa akhiran -i dan -kan
3. Objek boleh digugurkan jika kata kerja berfungsi sebagai kata adjektif

Contoh
= menanak nasi
= menjahit baju Melayu
= menceriakan kami (kami boleh digugurkan)
= mengecewakan mereka (mereka boleh digugurkan)

KATA KERJA TRANSITIF PASIF

1. Kata kerja yang menerima awalan di-
2. Dengan atau tanpa akhiran -i dan -kan.

Contoh
= dimasak
= dijahit
= digoreng
= dipanggang

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...