26 Januari 2012

ISU UMUM : MEMBINA GOLONGAN MODERAT HADAPI ARUS EKSTREM

Oleh Muhamad Razak Idris
Penulis ialah pensyarah di Fakulti Pengajian Islam, UKM


Persidangan Gerakan Kesederhanaan Global atau Global Movement of Moderates yang berlangsung di ibu negara baru-baru ini memberi perspektif jelas mengenai siapakah golongan moderat? ‘Moderat’ ialah kata nama yang diambil dari bahasa Inggeris merujuk kepada perkumpulan masyarakat yang menghayati falsafah ‘moderation’ atau kesederhanaan dan menghayatinya di dalam bertindak balas dengan persekitaran hidup yang rencam di sekeliling. Golongan moderat memiliki daya pertimbangan tinggi. Daya ini ialah satu pemilikan sifat dan nilai paling benar dan adil. Di dalam al-Quran, kelompok ini dikenal sebagai ‘ummatan wasata’ seperti dalam surah al-Baqarah ayat 143. Oleh itu, istilah ‘wasat’ merujuk terus kepada satu darjah keseimbangan dalam kehidupan.  Golongan moderat dalam konteks istilah ini ialah kelompok yang berada pada darjah pertengahan dan mereka berkeupayaan berada pada darjah itu kerana mereka dipandu oleh falsafah hidup yang benar dan adil serta dibimbing oleh nilai keseimbangan serta sifat kesederhanaan.  Dalam banyak perbahasan pada persidangan itu, antara ciri yang disepakati mengenai golongan moderat ialah wataknya yang realistik. Golongan moderat tidak terlampau dihimbau oleh keagungan nostalgia sejarah sehingga menutup ruang harapan pada masa depan. Mereka juga tidak terlalu asyik menuju masa depan sehingga menafi dan mengabaikan sejarah dan warisan silam. Sebagai golongan yang realitik, moderat melihat realiti sebagai dinamik dan bersifat organik.

Sebuah realiti yang tumbuh dalam kehidupan ini tidak berlaku di dalam kekosongan melainkan ia dibentuk dan dipengaruhi oleh pelbagai unsur dan elemen dari aspek sejarah, budaya dan nilai yang saling berinteraksi secara dinamik dan organik secara rencam dan berterusan dalam perjalanan sejarah yang panjang.  Proses interaksi ini membawa kepada kelahiran kepelbagaian dan kerencaman dalam kehidupan alam dan kemanusiaan.  Kerangka kefahaman ini adalah asas yang menjadikan golongan moderat realistik dalam erti sentiasa menilai setiap peristiwa dan kejadian yang wujud dalam konteksnya yang tersendiri. Dalam kata lain, suatu realiti dibentuk oleh persekitarannya yang dinamik dan tumbuh secara organik menyebabkan ia tumbuh dan muncul secara unik dan tersendiri. Seseorang yang berkemampuan memahami realiti sejajar dengan konteks dan persekitarannya yang unik dan tersendiri ini bererti dia sedang mencapai satu daya dan tahap pertimbangan paling adil dan benar dalam pemahaman serta tindakannya. Pencapaian ini membawa seseorang itu tergolong dalam kelompok moderat.  Oleh kerana itu, golongan moderat juga sering dicirikan sebagai kelompok yang bersifat ilmiah dan objektif. Dalam dunia keilmuan, pemikiran dua ciri ini adalah antara asas utama yang akan membawa seseorang kepada pencapaian kebenaran atau hakikat.  

Sebuah kebenaran hanya mampu tergambar dalam alam fikiran kita dan terhayat di dalam benak sanubari kalbu setelah ia dibangunkan secara ilmiah dan objektif berasaskan hujah yang benar dan pasti. Golongan moderat dalam konteks ini tidak akan mudah tertawan dengan dakwaan yang tidak berasas apatah lagi jika sesuatu hujah mengandungi dakwaan palsu.  Memandangkan golongan moderat ialah kelompok yang berwatak ilmiah dan objektif dalam membuat sebarang pertimbangan di dalam kehidupan, mereka juga memiliki satu daya pemikiran yang bersifat menyuruh atau syumul. Dalam kata lain, golongan moderat bukan kelompok yang berfikiran sempit di dalam memahami sesuatu persoalan. Seseorang yang memiliki daya pemikiran menyeluruh tidak akan menilai sesuatu dari hanya satu sumber saja. Golongan moderat sentiasa terbuka menerima pelbagai pendapat dan pandangan dari apa juga sumber yang boleh membawanya memahami sesuatu persoalan secara menyeluruh. Pemikiran menyeluruh ialah asas yang akan menghindarkan seseorang bersifat prejudis atau buruk sangka terhadap sesuatu persoalan dan kejadian. Membina dan menghimpunkan golongan moderat ialah satu tuntutan utama pada masa kini kerana masyarakat dunia sedang dihimpit oleh pelbagai arus yang bercorak ekstrem atau melampau.  

Fenomena melampau tergambar di dalam pelbagai fenomena kehidupan hari ini sama ada dalam dimensi sosial, politik dan ekonomi.  Fenomena melampau sering dan mudah kita fahami dalam konteks perhubungan politik dan agama kerana gejalanya sering terjadi. Gejala Islamphobia yang sering kita huraian ialah satu contoh bagaimana fenomena melampau tergambar di dalam dimensi perhubungan antara dua kelompok agama dan tamadun di dunia hari ini. Namun, ia bukan satu-satunya gejala yang harus kita sedari.  Dalam perbahasan yang rancak dan segar pada persidangan itu, pembentang menyepakati iaitu golongan moderat juga harus menyumbang kepada proses penyeimbangan dalam aspek ekonomi, ketenteraan dan hubungan antarabangsa. Krisis ekonomi dunia yang berlaku sejak beberapa dekad lalu ialah antara fenomena gejala melampau yang disumbangkan oleh golongan yang tamak dari kalangan kapitalis. Kesan dan akibat yang disumbangkan mereka adalah seumpama gejala peperangan yang digerakkan imperialis moden hari ini sebagai terjadi di Afghanistan, Iraq dan Palestin.  Bahaya golongan pelampau ekonomi dan ketenteraan adalah sama dengan pelampau yang mengibarkan bendera permusuhan dan kebencian sesama manusia atas nama agama.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

SUMBER
BERITA  HARIAN
26 Januari 2011
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...