19 November 2011

KARANGAN SPM : KEPENTINGAN AKTIVITI KOKURIKULUM


FOKUS UTAMA : kepentingan menyertai kokurikulum dan strategi-strategi untuk menarik minat pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum.


Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita sering kali memaparkan pelbagai isi yang berlingkar dalam kalangan masyarakat sewarjagat. Antara isu yang semakin popular dalam kalangan masyarakat kita ialah isu kepentingan kegiatan kokurikulum. Secara konseptualnya, kokurikulum diinterprestasikan sebagai pelbagai aktiviti yang dijalankan di luar bilik darjah yang terbahagi kepada tiga jenis iaitu unit beruniform, kelab dan persatuan, dan sukan dan permainan. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai taraf negara maju, kegiatan kokurikulum di sekolah haruslah dipergiatkan. Oleh itu, pelbagai kepentingan kegiatan kokurikulum dan strategi yang sesuai untuk menarik minat pelajar menyertainya akan dibincangkan.

Pada pendapat saya, kepentingan utama aktiviti kokurikulum yang perlu dibincangkan ialah dapat membentuk kecergasan mental dan fizikal para pelajar. Umum mengetahui bahawa para pelajar diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua aktiviti kokurikulum. Hal ini demikian kerana kerajaan mahu pelajar sentiasa aktif dan cergas sepanjang masa. Dalam hal ini, para pelajar seharusnya tahu bahawa tindakan mereka bergiat aktif dalam bidang kokurikulum akan menjadikan meraka seorang pelajar yang cergas dan cerdas. Biar kita ambil contoh, aktiviti sukan seperti olah raga memerlukan seseorang pelajar berlatih pada setiap hari untuk menjadi seorang atlit yang baik dan merangkul banyak anugerah. Kesemua ini membuktikan bahawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang sihat mental dan fizikal.

Sudah terang lagi bersuluh, kepentingan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang boleh dihuraikan ialah kita dapat membenteras gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Sesungguhnya, masalah ini berpunca daripada para pelajar yang tidak tahu mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti berfaedah. Fenomena ini berlaku lantaran mereka mudah terpengaruh dengan pujukan rakan sebaya. Oleh sebab itu, para pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum kerana banyak aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan telah disediakan oleh guru penasihat untuk mereka. Mari kita mengambil contoh, dalam kegiatan pengakap pelajar akan melakukan aktiviti masakan rimba, kawat kaki, merentas hutan, unggun api dan sebagainya. Jelaslah terbukti bahawa aktiviti kokurikulum dapat membenteras masalah sosial dalam kalangan pelajar.

Sudah jelas lagi nyata, kepentingan aktiviti kokurikulum yang perlu diteliti ialah kita dapat memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Kita sedia maklum bahawa pelajar yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, dan kepercayaan. Sebab itulah jika dilihat pelajar-pelajar yang menyertai kegiatan kokurikulum dapat menjalinkan muhibah dan perasaan kekitaan sesama mereka. Menyedari perkara ini, para guru penasihat biasanya menerapkan budaya bekerjasama, bertolenransi dan tolong-menolong dalam semua aktiviti kokurikulum yang diadakan di sekolah. Sebagai contohnya, elemen kebudayaan, kesenian, dan keagamaan setiap suku kaum sentiasa dipersembahkan semasa pelajar-pelajar berkumpul menjalankan aktiviti kokurikulum. Memang tidak dapat dipertikaikan bahawa aktiviti kokurikulum mampu melahirkan generasi 1Malaysia yang bersatu padu.

Hakikatnya, terdapat beberapa strategi untuk menarik minat pelajar menyertai aktiviti kokurikulum. Memang tidak dapat dinafikan, strategi yang perlu diberikan perhatian ialah kita harus memperkasakan lagi peranan sekolah. Kita sedia maklum bahawa sekolah merupakan institusi formal yang membentuk pelajar menjadi generasi yang berguna. Hal ini demikian kerana sekolah diamanahkan untuk mendidik, mengasuh, melatih dan memperkembang bakat pelajar dalam semua aspek. Keadaan ini sekali gus memerlukan pihak sekolah sentiasa proaktif dalam membangkitkan minat pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Biar kita lihat, sekolah perlu mengadakan karnival badan beruniform, karnival sukan dan permainan, minggu bahasa, minggu sains dan matematik, minggu kemanusiaan dan sebagainya supaya pelajar terlibat dengan aktif. Jelaslah kepada kita bahawa peranan sekolah amatlah penting dalam menggalakkan pelajar menyertai kokurikulum.

Di samping itu, strategi yang tidak boleh dikesampingkan ialah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu menerapkan elemen kerjaya dalam aktiviti kokurikulum yang dirancang di sekolah. Umum mengetahui bahawa ibu bapa mengharapkan kegiatan kokurikulum mampu mendatangkan manfaat kepada masa depan anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sengit. Oleh sebab itu, para pelajar hendaklah menyertai kegiatan kokurikulum yang membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik pada masa depan mereka kelak. Biar kita ambil contoh,  pelajar yang aktif dalam Kadet Polis boleh memohon menjadi polis selepas menamatkan alam persekolahan. Jelaslah bahawa penerapan elemen kerjaya dalam setiap kegiatan kokurikulum merupakan strategi yang berkesan dalam usaha ini.    
                                                                                                                                                                                                                                       
Berdasarkan huraian yang telah diberikan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa kegiatan kokurikulum amatlah penting kepada para pelajar. Dengan ini masyarakat harus mempunyai kesedaran untuk menggalakkan anak-anak mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. Dalam hal ini, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia haruslah menyediakan ruang dan peluang yang cukup luas kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum selepas mereka menamatkan alam persekolahan. Dengan ini kita berharap para pelajar tidak memandang remeh usaha pihak sekolah mengadakan pelbagai kegiatan kokurikulum di sekolah. Mudah-mudahan, hasrat kita untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, gemilang, dan terbilang akan menjadi kenyataan.

PETUA CIKGU ZUL

Tulisan yang bertanda hijau dalam karangan di atas merupakan penanda wacana yang boleh membantu anda membina ayat yang gramatis. Penggunaan penanda wacana amatlah penting dalam karangan. Walau bagaimanapun, anda harus ingat selepas penanda wacana hendaklah diikuti oleh kata nama atau frasa nama untuk mengelakkan kesalahan struktur ayat dalam penulisan. 


4 ulasan:

Unknown berkata...

maaf saya nak bertanya..dalam karangan STPM,, adakah dibenarkan untuk menggunakan ayat-ayat yang gramatis,, peribahasa??

Unknown berkata...

saya rasa boleh..hehe

Unknown berkata...

cikgu saya kata tak boleh

Unknown berkata...

Karangan yg bagus dan baikk sangt memuaskan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...