23 Januari 2011

RANGKA KARANGAN


SOALAN KARANGAN

Aktiviti berbentuk kebajikan seperti membersihkan sekitar kawasan tempat tinggal, mengadakan rondaan pada waktu malam dan menyertai aktiviti rukun tetangga memberikan kebaikan kepada penduduk setempat. Jelaskan kebaikan-kebaikan aktiviti tersebut.

PENDAHULUAN

·           masyarakat setempat perlu melibatkan diri dalam sebarang aktiviti kebajikan 
·           membersihkan kawasan sekitar tempat tinggal
·           mengadakan rondaan pada waktu malam
·           menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh rukun tetangga
·           perlu hidup sandar-menyandar bagai “aur dengen tebing”
·          wujud masyarakat yang prihatin “hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah”

ISI PERTAMA

·          kebaikannya – aktiviti gotong-royong akan menyebabkan kawasan tempat tinggal menjadi bersih
·          terhindar daripada sebarang penyakit berjangkit
·          wabak demam denggi, malaria, taun, dan sebagainya
·          masyarakat yang tidak sihat – menjejaskan ekonomi negara – tidak dapat bekerja

ISI KEDUA

·           menguatkan hubungan kejiranan
·          dapat berkenal-kenalan dengan jiran yang baru – “tak kenal maka tak cinta”.
·          memupuk budaya tolong-menolong dan bantu-membantu
·          menanam sikap bekerjasama  dan bertolenransi antara satu sama lain
·          menganggap jiran bagai keluarga sendiri yang mesti disayangi, dikasihi, dan dihormati

ISI KETIGA

·          mengelakkan kawasan tempat tinggal daripada kes-kes kecurian, pecah rumah, dan penculikan kanak-kanak
·          satu masalah sosial yang semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini
·          memerlukan kerjasama antara jiran untuk mengatasinya
·          “ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni”
·          setiap jiran akan menjaga kebajikan jiran yang lain

ISI KEEMPAT

·           membentuk masyarakat penyayang
·           menghormati jiran berlainan bangsa
·           mewujudkan perpaduan kaum
·           masyarakat yang aman dan harmoni
·           dapat mengelakkan pergaduhan kaum – peristiwa 13 Mei 1969 berulang lagi

ISI KELIMA

·          mudah mendapat pertolongan daripada jiran-jiran apabila diperlukan
·          semasa majlis kenduri dan kecemasan – banyak yang menghulurkan tangan untuk membantu
·      sanak-saudara kita yang tinggal berjauhan – mengambil masa yang lama untuk membantu
·          jiranlah tempat untuk kita mengadu dan berkongsi segala masalah

PENUTUP

·          meluangkan masa dengan melibatkan diri dengan aktiviti kebajikan
·          tidak mementingkan diri sendiri – “bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”
·          cogan kata “jiran sepakat membawa berkat”
·          aktiviti kebajikan banyak memberikan faedah
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...