07 November 2010

STPM 2008 SIRI 3

AYAT YANG MENGANDUNGI KATA BANTU ASPEK

01. Mereka masih berada di sekolah.
02. Pertanyaan pemuda itu belum berjawab

AYAT YANG MENGGUNAKAN KATA BANTU RAGAM

01. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik.
02. Kita boleh bertolak ke Kota Bharu sekarang.

KATA MAJMUK ISTILAH KHUSUS

01. Cari gali
02. Garis pusat

KATA DASAR BUKAN GOLONGAN KATA KERJA

01. Pegawai itu sedang menghalusi laporan kewangan syarikatnya.

* menghalusi = kata kerja
* halus (kata dasar) = kata adjektif

KATA BILANGAN HIMPUNAN

01. beribu-ribu
02. bertahun-tahun
03. berjuta-juta
04. berjam-jam
05. berhari-hari
06. berminggu-minggu
07. berpuluh-puluh

KATA PENGUAT BEBAS

01. kuat sungguh
02. sungguh kuat
03. sangat manis
04. manis sangat
05. amat mudah
06. mudah amat

BINAAN FRASA ADJEKTIF

Ayat : masih terlalu sibuk dengan urusannya

Binaannya ialah :

01. masih = kata bantu aspek
02. terlalu = kata penguat
03. sibuk = kata adjektif
04. dengan = kata sendi nama
05. urusannya = kata nama

AYAT TANYA TERBUKA

01. Apakah yang dibeli oleh Ali ?
02. Dari manakah mereka datang ?

AYAT TANYA TERTUTUP

01. Kuruskah Puan Mariam ?
02. Ke sekolahkah murid-murid itu ?

KATA KERJA TRANSITIF YANG MEMERLUKAN PELENGKAP

01. Beberapa orang pengembara berada di pulau itu.

KATA KERJA TRANSITIF TIDAK MEMERLUKAN PELENGKAP

01. Sekumpulan haiwan berkeliaran di tepi padang ragut.
02. Tiga orang warga asing sedang berehat di kediaman itu.
03. Mereka berkebun sayur di belakang rumah masing-masing.

AYAT TUNGGAL

01. Kebun durian bapa sudah mengeluarkan hasil.
02. Kehidupan rakyat negara itu sungguh menyedihkan.
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...