07 November 2010

STPM 2008 SIRI 2

LARAS BAHASA

01. Boleh berubah mengikut situasi
02. Berkembang mengikut perkembangan bidang ilmu.

WACANA

01. Unit bahasa yang melebihi batas ayat

PENANDA WACANA UNTUK MENAMBAH MAKLUMAT

01. justeru
02. malahan
03. lebih-lebih lagi
04. di samping itu

RETORIK PENGHUJAHAN

01. Mementingkan bukti yang jelas
02. Gaya penyampaian berkesan
03. Matlamat akhirnya mempengaruhi orang lain

RUJUKAN HORMAT

Nama Orang : Rosmaini
Butir-Butir Am
* Suaminya bergelar Tun
* Senator
* Keturunan Nik
* Berkelulusan ijazah doktor falsafah

Rujukan Hormat untuk Rosmaini ialah Yang Berhormat Toh Puan Dr. Nik Rosmaini

PERKATAAN YANG MENGANDUNGI VOKAL e-taling

01. Gendong
02. dekad
03. hebah

PERKATAAN YANG MENGALAMI GLOTALISASI

01. soalan
02. keadaan

KONSONAN BERSUARA

01. [ b ]
02. [ z ]
03. [ d ]
04. [ g ]

SUKU KATA PRAAKHIR TERTUTUP DAN SUKU KATA AKHIR TERTUTUP

01. Kelompok = Ke + lom + pok
02. Sumbangsih = Sum + bang + sih

* Suku kata praakhir tertutup ialah lom dan bang
* Suku kata akhir tertutup ialah pok dan sih

ALOMORF BAGI IMBUHAN meN-...-kan YANG BETUL

01. mengebumikan
02. memastikan
03. mengetepikan
04. mengagumkan

PENGGUNAAN -nya SEBAGAI PENEKAN

01. sesungguhnya
02. sememangnya
03. bahawasanya

PENGGUNAAN -nya SEBAGAI PEMBENDA

01. umatnya
02. Kedua-duanya ialah keturunan ulama
03. menyaksikan persembahannya

Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...