29 Oktober 2010

WACANA

WACANA

1. Satu satuan bahasa yang lengkap
2. Melebihi batas ayat
3. Terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian bab dan sebagainya

CIRI-CIRI WACANA

1. Mengambil kira hubungan antara penulis dan pembaca
2. Memperlihatkan kesinambungan idea
3. Tiap-tiap ayat dalam sesebuah wacana mempunyai maklumat
4. Mempunyai pelbagai idea
5. Menyampaikan maklumat baharu
6. Idea disampaikan secara berurutan

UNSUR PALING PENTING PENANDA WACANA D ALAM PENULISAN ILMIAH

1. Pertautan
2. Kesatuan

UNSUR YANG MENGGAMBARKAN SESEBUAH WACANA

1. Frasa
2. Dialog
3. Dua ayat yang berkesinambungan

KEUTUHAN WACANA BERGANTUNG KEPADA

1. Nahu
2. Leksikal
3. Semantik
4. Kosa kata
5. Tatabahasa

KAEDAH DEDUKTIF

1. Memulakan penyataan am
2. Membuat penyataan khusus
3. Membuat kesimpulan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...