29 Oktober 2010

PENANDA WACANA

PENANDA TAMBAHAN

1. Selanjutnya
2. Seterusnya
3. Selain itu
4. Di samping itu
5. Demikian juga
6. Begitu juga
7. Tambahan lagi

PENANDA PENEGASAN

1. Lebih-lebih lagi
2. Tambahan pula
3. Malah
4. Malahan
5. Bahkan
6. Lagipun

PENANDA PERTENTANGAN

1. namun begitu
2. namun demikian
3. bagaimanapun
4. walau bagaimanapun
5. walaupun demikian
6. akan tetapi
7. sungguhpun begitu

PENANDA SEBAB DAN KESAN ATAU LANJUTAN

1. Oleh sebab itu
2. Oleh itu
3. Dengan demikian
4. Oleh yang demikian
5. Sebagai akibatnya
6. Sebagai hasilnya
7. Dengan ini

PENANDA PERKAITAN

1. Sehubungan dengan itu
2. Dalam hal ini
3. Berhubungan dengan
4. Seiring dengan
5. Merujuk kepada
6. Sejajar dengan
7. Dari segi

PENANDA WAKTU

1. Sebelum itu
2. Kini
3. Pada masa ini
4. Selepas itu
5. Lama-kelamaan
6. Lambat-laun
7. Pada mulanya

PENANDA PERBANDINGAN

1. Lain halnya
2. Dalam hal yang demikian
3. Sebagaimana
4. Serupa dengan
5. Sesuai dengan
6. Sama juga dengan
7. seperti

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...