30 Oktober 2010

TEKNIK PENYAMPAIAN IDEA

TEKNIK DEDUKSI

1. Dimulai dengan penyatan umum
2. Ayat topik terlebih dahulu
3. Ayat topik diikutu dengan penyataan yang lebih khusus
4. Isi penting disampaikan dahulu
5. Diikuti dengan huraian dan kesimpulan

TEKNIK INDUKSI

1. Dimulai dengan khusus
2. Diikuti oleh penyataan umum
3. Huraian isi disampaikan dahulu
4. Huraian isi diikuti oleh isi penting dan kesimpulan
5. Ayat topik terletak pada bahagian akhir perenggan

TEKNIK ANALOGI

1. Merupakan kaedah perbandingan
2. Membandingkan topik utama dengan topik lain yang hampir sama
3. Untuk memudahkan khalayak memahami topik yang disampaikan

TEKNIK PENCERAKINAN

1. Dikenali juga sebagai teknik analisis
2. Mengembangkan topik yang telah dibincangkan kepada beberapa komponen
3. Kemudian, setiap komponen akan dihuraikan dengan jelas dan terperinci
                                                                                                                              
TEKNIK PENTAKRIFAN

1. menerangkan konsep, istilah atau pengertian tentang sesuatu perkara
2. digunakan dalam penulisan ilmiah yang berbentuk penerangan

TEKNIK PETIKAN

1. Digunakan bagi menyokong atau mengukuhkan perkara atau idea
2. Akan menambahkan keyakinan pembaca tentang sesuatu penulisan
3. Dua jenis petikan iaiatu Petikan secara langsung atau secara tidak langsung

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...