19 Oktober 2010

STPM 1996 = FONOLOGI

SOALAN 1
Ciri-ciri diftong

1. Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal
2. Diftong dilafazkan sebagai bunyi geluncuran

SOALAN 2
Keadaan sempit, separuh sempit, separuh luas dan luas semasa pengeluaran bunyi vokal dikaitkan dengan

1. Turun naik lidah
2. Bukaan rongga mulut

SOALAN 3
Penyataan yang benar tentang bunyi konsonan

1. Lazimnya bunyi konsonan sengauan memerlukan getaran pita suara.
2. Semua bunyi konsonan mengalami halangan udara ketika dihasilkan.

SOALAN 4
Ejaan yang tidak mematuhi Pola Keselarasan Vokal (Kekecualian)

1. Perabot yang dibuat daripada kayu tropika sangat cantik.
2. Encik Harun dipilih menjadi calon dalam pilihan raya itu

Ejaan yang mematuhi Pola Keselarasan Vokal

1. Belut sejenis ikan yang banyak mengandungi khasiat.
2. Pasukan itu mengalami kekalahan teruk kerana salah seorang daripada anggotanya telah belot.
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...