11 Oktober 2010

SINTAKSIS

AYAT

1. Ayat boleh terbina dalam susunan biasa.
2. Ayat boleh terbina dalam susunan songsang
3. Ayat mesti mengandungi subjek dan predikat.
4. Ayat mesti mengandungi makna yang lengkap
5. Ayat mesti mempunyai unsur kata, frasa, dan klausa.
6. Ayat merupakan unit pengucapan yang lengkap
7. Ayat mesti diucapkan dengan intonasi yang betul.

KATA YANG BERFUNGSI FRASA NAMA DAN FRASA KERJA DALAM AYAT

1. Bersenam
2. Menari
3. Berehat

AYAT TUNGGAL

1. Ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat

Contoh :

a. Yang ini tidak boleh digunakan lagi.
b. Perkara itu menarik perhatian orang-orang kampung.
c. Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sedarjahnya.
d. Kamu mestilah terus belajar dengan bersungguh-sungguh

KONSEP PEMBINAAN AYAT

1. Ayat mesti diucapkan dengan intonasi yang betul.
2. Ayat terbina daripada unsur-unsur klausa, frasa, kata, dan morfem
3. Rentetan kata tertakluk kepada rumus-rumus tatabahasa yang tertentu
4. Ayat boleh dianalisis melalui rumus atau transformasi generatif

AYAT PASIF

1. Ayat yang mengalami pendepanan objek asal.
2. Unsur subjek atau pelaku sudah tidak penting
3. Yang dipentingkan ialah objek

Contoh :

a. Buku itu belum lagi kami ambil.
b. Saya terkenang akan ibu saya di kampung

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...