22 Oktober 2010

FONOLOGI

PENDEKATAN BIDANG FONETIK

1. Pendekatan pendengaran
2. Pendekatan penyebutan
3. Pendekatan akustik

SUKU KATA PRAAKHIR TERBUKA

1. Tembikai (Tem + bi + kai)
2. Nahhoda (Nah + ho + da)

FONEMIK

1. Menganalisis fonem dalam sesuatu bahasa
2. Menghasilkan sistem ejaan

UNSUR KEPANJANGAN

1. Unsur bunyi yang tidak bersifat penggalan

PASANGAN TERKECIL BERKONTRAS

1. Enak - Onak
2. Pilu - Ngilu

ALOFON

1. Varian fonem yang berdasarkan kedudukan

DIFTONG PADA SUKU KATA AKHIR KATA

1. Baloi (Ba + loi)
2. Kelembai (Ke + lem + bai)

VOKAL BAHASA MELAYU

1. Terdapat tiga vokal depan asli bahasa Melayu
2. Semua bunyi vokal ialah bunyi bersuara
3. Vokal tengah dilambangkan dengan huruf e-pepet

VOKAL BELAKANG SEMPIT [ u ]

1. Belakang lidah diangkat ke arah lelangit lembut tetapi tidak menyentuhnya
2. Lelangit lembut diangkat rapat ke belakang tekak dan menutup rongga hidung
3. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa sekatan
4. Pita suara bergetar
5. Bibir berada dalam keadaan bundar

CARA PENGELUARAN BUNYI VOKAL

1. Pita suara bergetar
2. Udara keluar tanpa sekatan
3. Vokal depan - bibir terhampar
4. Vokal belakang - bibir bundar

BUNYI DIFTONG

1. Satu puncak kelantangan
2. Satu suku kata
3. Satu hembusan nafas
4. Dieja dengan gabungan dua huruf vokal
5. Pita suara bergetar

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...