25 Januari 2012

ISU SOSIAL : HAKIKAT POLIGAMI DI SISI UNDANG-UNDANG

OLEH
TUAN BUQHAIRAH MUHAMAD ADNANHidup secara berpasangan adalah fitrah kejadian manusia. Bagi memenuhi dorongan biologi ini, umat Islam terikat dengan peraturan perkahwinan yang berteraskan syariat. Perkahwinan bahagia berteraskan kasih sayang dan kemesraan. Justeru ia menjadi motivasi dan penggerak ke arah kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Sebaliknya, perkahwinan yang retak akan menghasilkan simptom ketidakteguhan peribadi yang membawa kesan negatif bukan sahaja kepada diri sendiri bahkan juga masyarakat. Pegawai Penyelidik Hakim Rayuan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Muhamad Zakian Dio berkata, perkahwinan diklasifikasikan kepada dua bentuk utama iaitu monogami dan poligami. Monogami adalah perkahwinan antara lelaki dengan seorang perempuan manakala poligami pula perkahwinan antara lelaki dengan lebih daripada seorang perempuan tapi tidak melebihi empat. Menurutnya, poligami yang diharuskan dalam Islam mempunyai seribu satu hikmah. Namun begitu, ia juga ,mempunyai hukum dan syarat yang wajib diketahui serta dipatuhi orang yang berhasrat berpoligami agar hikmahnya terlaksana. Hukum asal berpoligami adalah harus berdasarkan firman ALLAH SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 3. Namun kadangkala amalan poligami pada waktu dan keadaan tertentu menukarkan hukumnya daripada harus kepada sunat, makruh atau haram. Orang yang berhasrat melakukan poligami disarankan meneliti dengan serius hukum tersebut supaya ia menepati hukum sunat atau harus dan bukannya makruh serta haram.

Galas tanggungjawab

Muhamad Zakian berkata, di negara ini, sistem perundangan berkaitan poligami khususnya di Selangor, telah diwujudkan diselaraskan mengikut negeri masing-masing. Di Selangor, peruntukan Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 berkenaan poligami, lelaki yang ingin berkahwin lebih seorang perlu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada mahkamah terlebih dahulu. Beliau berkata, setiap permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada mahkamah mengikut cara yang ditetapkan. Pemohon juga perlu menyatakan alasan cadangan dikatakan patut atau perlu, jumlah pendapatan ketika itu, komitmen, tanggungan kewangan, bilangan tanggungannya termasuk orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan perkahwinan yang dicadangkan. Menurutnya, berdasarkan peruntukan undang-undang di Selangor, apabila menerima suatu permohonan, mahkamah akan memanggil pemohon, isteri, bakal isteri, wali kepada bakal isteri atau mana-mana pihak yang difikirkan perlu supaya hadir mendengar permohonan itu. Antara syaratnya adalah membuktikan bahawa cadangan berpoligami tersebut perlu atau patut dengan memandang hal-hal keadaan antara lain seperti kemandulan, keuzuran jasmani dan isteri tidak siuman. Muhamad Zakian menambah, pemohon juga perlu mempunyai kemampuan untuk menanggung isteri dan isteri-isteri sedia ada dan orang tanggungannya serta berupaya untuk memberikan layanan adil kepada mereka. Seterusnya, perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menimbulkan darar syari’e kepada isteri sedia ada,” katanya.

Tunjang kebahagiaan

Beliau menjelaskan bahawa mana-mana pihak yang terkilan atau tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, boleh merayu ke mahkamah yang lebih tinggi mengikut peruntukan undang-undang keluarga tersebut. Menurutnya, suami atau isteri yang tidak berpuas hati dengan keputusan hakim, boleh merayu di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor. Bahagian akhir ayat 3 surah Al Nisa tersebut menjelaskan, jika bimbang tidak mampu berlaku adil antara isteri-isteri, maka berkahwinlah satu sahaja. Ini menunjukkan keharusan berpoligami perlu dipertimbangkan dengan keadilan kepada isteri-isteri. Mudarat kepada isteri-isteri wajib dielakkan. Tanggungjawab menilai kemampuan suami berlaku adil, pada masa kini terletak kepada Mahkamah, bukan para suami sendiri yang menilainya. Jika masih timbul persoalan dan masalah bahawa poligami yang berlaku sekarang banyak menimbulkan kemudaratan terhadap isteri, ia sebenarnya bukan persoalan hukum keharusannya atau kawalan pihak pemerintah, tetapi berkaitan dengan sikap suami-suami yang mengamalkannya. Beliau berkata, usaha harus dipertingkatkan semua pihak untuk memperkasakan pasangan suami isteri supaya mereka memahami dan memiliki sepenuhnya ilmu serta kemahiran sebagai seorang suami atau isteri. Hal ini demikian kerana sama ada perkahwinan itu berbentuk poligami atau monogami, tunjang kebahagiaannya adalah bergantung kepada pengemudi bahtera keluarga itu sendiri.

Sila berikan komen anda. Terima kasih.

SUMBER
SINAR HARIAN
16 DISEMBER 2011
Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...