29 Oktober 2011

ISU BAHASA : BAHASA MELAYU LONJAK IMEJ IPTA


HOTEL GARAM DI BOLIVIA

Kepemimpinan universiti awam berpendapat Pelan Tindakan Bagi Memartabatkan Bahasa Melayu tidak bercanggah dengan hasrat mereka menjadikan institusi masing-masing bertaraf antarabangsa.  Mereka beranggapan dasar itu akan menambah jumlah ilmu dalam bahasa kebangsaan terutama karya asli yang bertaraf dunia tetapi berharap universiti diberi kebebasan untuk menentukan kriteria wajib bagi kenaikan pangkat. Naib Canselor Universiti Putra Malaysia, Prof Datuk Dr Radin Umar Radin Suhadi, berkata syarat kenaikan pangkat berdasarkan karya dalam bahasa Melayu memang wujud dalam sistem universiti. Katanya, karya akademik khususnya buku tulisan asli dalam apa saja bahasa memang sudah diambil kira untuk kenaikan pangkat, asalkan penulisan berkenaan bertaraf dunia yang melambangkan kesarjanaan.  Namun, saya kira ini bukan syarat wajib naik pangkat dan keluwesan diberi kepada universiti untuk menentukan sama ada ingin dijadikan syarat wajib, bilangan atau kuantiti penerbitan serta kualiti penerbitan yang membolehkan kakitangan akademik. Saya tidak nampak apa-apa percanggahan. Ini tidak bermakna kita menurunkan kriteria lain khususnya penerbitan ilmiah seperti ISI, paten, hak cipta, penjanaan pendapatan dan kesarjanaan lain, katanya. Beliau berkata demikian mengulas langkah Kementerian Pengajian Tinggi melancarkan pelan berkenaan kelmarin yang mempunyai empat strategi iaitu mengukuhkan bahasa Melayu dalam pembelajaran dan pengajaran; dalam penyelidikan dan penerbitan; me-ningkatkan pengiktirafan akademik bahasa Melayu dalam disiplin ilmu serta meningkatkan pengantarabangsaan bahasa Melayu.

SUMBER
BERITA HARIAN
29 OKTOBER 2011Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...