10 Mac 2015

BAHASA MELAYU PENGGAL 2 : KATA KERJA


Soalan 1

(a)  Apakah perbezaan antara kata kerja perbuatan dengan kata kerja keadaan? [2]

Jawapan
Kata kerja perbuatan dicirikan oleh adanya gerak atau perbuatan, manakala kata kerja keadaan dicirikan sebagai kata kerja yang tidak menampakkan adanya gerak laku secara jelas. 

(b)  Berikan 2 contoh kata kerja perbuatan.[2]

Jawapan:
      (i)    membaca 
      (ii)   berbual-bual

(c)  Buat 2 ayat menggunakan kata kerja keadaan. [2]

Jawapan:

      (i)   sakit - Emak saya sakit tenat.

      (ii)  hilang - Pen dia  hilang.Soalan 2

(a)  Senaraikan 3 ciri kata kerja. [3]

Jawapan:

       (i) didahului oleh kata bantu

       (ii) didahului oleh kata nafi tidak

       (iii)  dapat dijadikan ayat perintah dalam ayat minimal.


(b)  Berikan 1 contoh bagi setiap ciri yang disenaraikan pada (a).

Jawapan:

       (i) didahului oleh kata bantu --- sudah minum

       (ii) didahului oleh kata nafi tidak --- tidak minum

       (iii)  dapat dijadikan ayat perintah dalam ayat minimal. --- Minum!


Soalan 3

Berikan 2 perbezaan antara penerang dan pelengkap [2]

Jawapan:


Penerang merupakan kata nama yang mengikuti kata kerja aktif tak transitif dalam ayat, manakala pelengkap merupakan unsur yang perlu digunakan selepas kata kerja tak transitif, jika tiada pelengkap sesuatu ayat itu boleh diangga ayat tSoalan 4

Bina ayat berdasarkan perkara di bawah:

(a)  Kata kerja tak transitif berpelengkap kata nama atau frasa nama

Jawapan:
Mereka berjabat tangan.

(b)  Kata kerja tak transitif berpelengkap kata adjektif atau frasa adjektif

Jawapan:
Dia bertubuh sasa

(c)  Kata kerja tak transitif berpelengkap kata sendi nama

Jawapan
Dia tinggal di Kota Baharu.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...