06 November 2010

STPM 2009 SIRI 1

RUMPUN BAHASA AUSTRONESIA

01. Melanesia
02. Mikronesia
03. Nusantara
04. Polinesia

BAHASA YANG BERASAL DARI KELUARGA NUSANTARA 

01. Bandar
02. Makasar

BENAR TENTANG BAHASA NUSANTARA

01. Merupakan golongan bahasa Austronesia
02. Tersebar sampai ke Formosa dan Maluku

BENAR TENTANG BATU BERSURAT KEDUKAN BUKIT

01. Batu bersurat tertua yang pernah dijumpai
02. Kandungannya berkaitan dengan kisah pelayaran

TOKOH DENGAN KARYA MEREKA

01. R.O. Winstedt = The Malay Grammar
02. R.J. Wilkinson = Malay-English Dictionary
03. Mohd. Said Sulaiman = Buku Ketetapan Hejaan Melayu
04. Zainal Abidin Bin Ahmad (Za'ba) = Ilmu Mengarang Melayu

TUJUAN MAJLIS BAHASA BRUNEI, INDONESIA, MALAYSIA (MABBIM)

01. Menyeragamkan ejaan
02. Menyeragamkan istilah

CIRI LARAS BAHASA ILMIAH

01. Menggunakan kata yang tepat
02. Menggunakan bahasa formal
03. Menggunakan bahasa yang gramatis

RETORIK PENGHUJAHAN

01. Pengarang mengemukakan cadangan dan gagasan
02. Gagasan disokong oleh fakta, contoh, bukti, dan data
03. Sokongan yang diberikan relevan dan rasional

PENENTUAN KATA SAPAAN KEKELUARGAAN

01. Usia mereka yang terlibat
02. Kedudukan seseorang dalam keluarga

BUNYI VOKAL

01. Semua bunyi vokal ialah bunyi bersuara
02. Bibir dihamparkan semasa pengeluaran bunyi vokal depan

KATA YANG MENGANDUNGI BUNYI DIFTONG

01. Mengintai = meng + in + tai
02. Berkilauan = ber + ki + lau + an

NAMA FONEM BAGI LAMBANG FONETIK

01. [ m ] = Sengauan Dua Bibir Bersuara
02. [ a ] = Vokal Depan Luas
03. [ c ] = Letusan Lelangit Keras Gusi Tak Bersuara

PENGGUNAAN TANDA SEMPANG YANG BETUL

01. ke-44
02. 1960-an

PENGGUNAAN TANDA SEMPANG YANG SALAH

01. pra-sejarah sepatutnya prasejarah
02. ko-kurikulum sepatutnya kokurikulum

KONSONAN LETUPAN

01. Bunyi terhasil dengan cara merapatkan artikulator pada daerah artikulasi
02. Udara dari paru-paru yang tersekat akan dilepaskan serta-merta

KATA YANG KESEMUANYA MEMPUNYAI KONSONAN RANGKAP

01. Struktur
02. Spektrum
03. Traktor

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...