02 November 2010

HASIL KARYA TERCIPTA CIKGU ZUL

KOLEKSI KARANGAN BAHASA MALAYSIA STPM

Buku yang Cikgu Zul hasilkan ini semuanya mengandungi 100 tajuk karangan berdasarkan isu-isu penting yang dijangka boleh dikeluarkan dalam STPM. Setiap karangan yang ditulis dalam buku ini adalah selaras dengan format penulisan karangan di peringkat STPM. Jumlah perkataan bagi setiap karangan ialah 700 patah perkataan sahaja. Cikgu Zul hasilkan buku ini untuk memudahkan pelajar-pelajar Cikgu Zul memahami teknik-teknik penulisan yang menepati skema pemerkahan Bahasa Malaysia Kertas 2 STPM. 


KOLEKSI ANALISIS KESALAHAN BAHASA

Buku ini menghimpunkan lebih kurang 200 kesalahan bahasa yang lengkap dengan pembetulan dan sebab-sebab kesalahan untuk memudahkan para pelajar menjawab Bahagian D Bahasa Malaysia Kertas 2 STPM. Edisi percubaan telah digunakan di sekolah Cikgu Zul sendiri dan nampaknya amat berkesan. Pelajar-pelajar Cikgu Zul boleh menjawab Bahagian D dengan baik. 


Buat masa ini Cikgu Zul hanya cetak sendiri buku-buku ini. Jadi tidak terdapat di kedai-kedai buku di luar.


Catat Ulasan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...