15 Oktober 2009

SEMANTIK 1

PENGENALAN

Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna.
Dalam bahasa, kata dapat mengungkapkan fikiran, perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia.
Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapkannya.

MAKNA KATA
Dalam kajian bahasa, bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dalam ayat dikenal sebagai semantik. Kajian tentang makna kata boleh dibahagikan kepada aspek-aspek yang berikut :

makna denotasi dan makna konotasi
makna dalam konteks
hubungan makna dengan kebudayaan
perubahan makna
bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...